Življenjepis in reference

Rodil sem se 18. 02. 1949 v Mariboru. Po končani maturi sem šolanje nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani in leta 1975 tudi diplomiral. Ob zaključku študija sem kot raziskovalec nekaj mesecev delal pri mentorju prof. Željeznovu. Po vrnitvi v Maribor sem se zaposlil v Tovarni kovinske opreme PRIMAT.

V letu 1976 sem bil na Univerzi v Mariboru, Visoki Tehnični šoli (VTŠ) izvoljen za honorarnega asistenta. Kasneje sem se redno zaposlil na VTŠ-VTO Elektrotehnika. Na Tehniški univerzi v Gradcu sem, v okviru Rektorske štipendije Alpe-Adria, opravil podiplomski študij in pripravil doktorsko disertacijo, ki sem jo leta 1993 na UM tudi zagovarjal. Tega leta sem bil habilitiran v naziv docent. Postal sem vodja Laboratorija za osnove in teorijo v elektrotehniki (LOTE). Leta 1998 sem bil habilitiran v naziv izredni profesor, leta 2003 pa imenovan v rednega profesorja. Istega leta sem bil tudi izvoljen za dekana fakultete za elektrotehniko in informatiko (FERI). Slednje sem opravljal dve mandatni obdobji, do julija 2011. V času mandata sem vodil izgradnjo novega dela fakultete, t. i. objekt G2, uspešno smo vpeljali bolonjsko študijsko shemo in študije ter, kot prva fakulteta v Sloveniji, opravili mednarodno preverbo in akreditacijo. Trenutno sem predstojnik Instituta za matematiko in fiziko na FERI.

Strokovne reference:

 • Prva zaposlitev: 1975, PRIMAT d.o.o. Maribor, kot razvojni inženir.
 • 1976, VTŠ: asistent pri Osnovah elektrotehnike, Teoretski elektrotehniki in Elektrodinamiki; višji predavatelj na smeri Računalništvo in informatika – predmet Fizikalne osnove računalništva II (danes Elektrotehnika).
 • Med leti 1984 in 1989 sem vodil vaje pri predmetih Vezja in signali, Teorija sistemov in Metode optimiranja.
 • Poizvolitvi v naziv docent in kasneje v izredni ter redni profesor sem predaval Teoretsko elektrotehniko (E-UNI) in Elektrotehniko (RI). Trenutno na vseh treh bolonjskih stopnjah predavam predmete s področja osnov in teorije elektromagnetnega polja.

Raziskovalno in razvojno delo (znanstvene reference):

 • Kot asistent sem sodeloval pri številnih raziskovalnih nalogah in projektih pri prof. Hriberniku in prof. Paulinu idr. Trenutno sem aktiven v programski skupini prof. Trlepa.
 • Leta 1989 sem kandidiral in pridobil Rektorsko štipendijo Alpe-Adria za podiplomsko usposabljanje na Tehniški univerzi v Gradcu, Institut für Grundlagen und Theorie der Elektrotechnik (IGTE TU Graz) kjer sem pri prof. K. R. Richterju dokončal disertacijo. Z IGTE TU Graz sodelujem še danes.
 • V devetdesetih letih sem začel raziskovati področje numeričnega reševanja problemov v elektromagnetnem in toplotnem polju.
 • V okviru Laboratorij za osnove in teorijo v elektrotehniki, ki sem ga leta 1995 tudi ustanovil, sodelujemo z IGTE TU Graz (pogodba o znanstveno raziskovalnem sodelovanju) in TU Budimpešta ter številnimi drugimi institucijami. Rezultat tovrstnega dela je več skupnih mednarodnih nastopov na konferencah in objav v mednarodnih in domačih revijah ter knjigah.
 • Aktivno sodelujem z elektrogospodarstvom. Slednje se v zadnjih petih letih odražajo v več raziskovalnih študijah.

Vodstvene reference – Univerza v Mariboru, Visoka tehniška šola, Tehniške fakultete, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko:

 • Od leta 1977 do 1982 predsednik zbora delavcev VTO-E.
 • Član in predsednik Odbora za gospodarske in splošne zadeve (OGSZ) na VTŠ in VTO-E (1982-1986).
 • Leta 1982 sem postal član Odbora za plan in razvoj v PORS 2 – energetika.
 • Od leta 1984 do 1986 član poslovnega odbora VTŠ VDO.
 • Član in predsednik komisije za OD (1984-1990).
 • Član OIRD na VTO ERI (1990-1992).
 • Od leta 2000 do 2011 član Poslovodnega odbora FERI.
 • Od leta 2002 do2005 sem bil član Sveta za visoko šolstvo, v okviru dela Sveta sem predsedoval Komisiji za naravoslovno-tehniške vede in bil član v Komisiji za izvolitve.
 • Junija leta 2003 sem bil prvič in nato še leta 2007 drugič, izvoljen za dekana FERI in člana Senata UM. Ti funkciji sem opravljal vse do leta 2011.
 • Trenutno sem predstojnik Instituta za matematiko in fiziko na FERI.
 • V času prvega mandata sem vodil investicijo izgradnje nove fakultete (FERI G2 cca. 10.000 m2; vrednost investicije 13,5 mio €).
 • Bil sem prvi predsednik Akademskega zbora in član Senata novoustanovljene Fakultete za energetiko UM.

Vodstvene reference – gospodarstvo, politika in drugo:

 • Na gospodarskem področju sem bil dva mandata predsednik nadzornega sveta NIGRAD (1997-2005), predsednik nadzornega sveta TOM – Toplotna oskrba Maribor (2005-2009) in član nadzornega sveta Holdinga slovenskih elektrarn (2009-2010).
 • V okviru Mestnega sveta MOM sem bil v obdobju od 1994 do 1998 član nadzornega odbora MOM, nato, pa dva mandata (1998-2006) mestni svetnik in predsedoval Komisiji za gospodarske zadeve MOM ter Komisiji za varstvo okolja in prostor.
 • Državni zbor RS me je leta 1994 imenoval v nadzorni svet novoustanovljenega Tehnološko razvojnega sklada. Po združitvi v Slovensko razvojno družbo (1997) sem sodelovanje na tem področju nadaljeval na Štajerskem tehnološkem parku v Centru za prenos tehnologij.
 • Sem predsednik Lions kluba Piramida Maribor.

Priznanja:

 • Leta 1994 sem ob petintridesetletnici TF dobil priznanje za dolgoletno uspešno sodelovanje in prispevek k razvoju fakultete.
 • Leta 2002 sem prejel srebrno plaketo kot priznanje Univerze v Mariboru.

Članstva v strokovnih združenjih:

 • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers),
 • ICS (International Compumag Society),
 • BEMS (Bioelectromagnetics Society).